Strona Główna    |   Zdrowie psychiczne    |   Zdrowie fizyczne    |   Religia i duchowość    |   medytacja Zen

|   Qi Gong    |   Uzdrawianie Qi   |   Seksualność    |

Kursy    |    Glosariusz    |    Biblioteka    |    Linki - Katalog Stron    |   Kontakt

 

Tantra

 

 

Tantra jest ścieżką rozwijającą pełny potencjał człowieka. Tantra koncentruje się zarówno na najwyższych duchowych wymiarach rzeczywistości, jak i na pracy z umysłem, emocjami i ciałem.
Zasadniczo wyróżnia się tantrę hinduską i tantrę tybetańską (buddyjską). Ta druga koncentruje się zarówno na wymiarze energii (emocjonalnym, astralnym, mentalnym), jak i na tym, co w naukach buddyjskich nazywa się "naturą umysłu", czyli na doznaniu przestrzeni i esencjonalnej obecności wykraczającej poza kategorie myślowe.
Tantra hinduska natomiast bardziej eksponuje aspekt siakti (energii, wewnętrznej mocy, siły doznawania).

Niektórzy badacze źródeł tantryzmu dopatrują się w bardzo dawnych religiach indyjskich - w kulturze Drawidów, funkcjonującej jeszcze przed inwazją Ariów 2 tys. lat p.n.e., która to inwazja narodziła w Indiach kulturę bramińską.

Słowo tantra niekiedy tłumaczy się jako "ciągłość", co zasadniczo odnosi się do świadomości. Chodzi o to, że cały wszechświat, wszystko co istnieje, jest nieoddzielne od świadomości.

Zwykłe postrzeganie (percepcja, widzenie świata) jest dualistyczne - doświadczamy oddzielenia podmiotu i przedmiotu, doświadczamy dualizmu świadomości i świata.
Tantra jest poszerzeniem percepcji - odkrywamy że cala manifestacja wszechświata w istocie zawsze była niedodzielna od świadomości, odkrywamy, że istnieje stała ciągłość tej jedności.

Dlatego niekiedy słowo tantra tłumaczy się także jako sieć - łączność pomiędzy świadomością (niezależnie czy jest to świadomość poznającego, czy jakaś absolutna świadomość) a światem (całą materią) przyrównuje się do tak mocnej więzi jak nici sieci.

Tantra to zatem ciągłość świadomości, że zwykły świat i umysł oświecenie są od siebie nieoddzielne - niczym dwie nici splecione w jedno płótno. Dlatego właśnie w tantrze nie wyklucza się żadnego przejawu życia jako elementu który może być zastosowany na drodze do osiągnięcia poszerzonego stanu świadomości i pełnego oświecenia.

Stąd też wiele osób słyszało iż elementem tantry jest świadome podejście do seksualności, które można by nazwać jagą seksu. Ponadto tatra stosuje także medytację, pracę z koncentracją i wizualizacją, czy elementy magii, rozumianej jako pozytywne przekształcanie swojego otoczenia, uwalnianie się od negatywności jakie dopływają do nas z zewnątrz itp.

Można by powiedzieć, że tantra jest mocą i wiedzą do pozytywnego przekształcania swojego życia, przy jednoczesnym doznawaniu harmonii i wewnętrznej wolności. Daje szereg narzędzi, które pozwalają na pomaganie sobie i innym - metod wypływających z właściwości umysłu, a jednocześnie uczy wykroczenia poza umysł celem doznawania naszej duchowej esencji. 

Jedność umysłu i energii

Jedną z ważniejszych jej metod jest praktykowanie jedności myśli (umysłu) i oddechu (energii). Nasz oddech ma bardzo silny związek z naszymi emocjami - gdy doprowadzamy do harmonii nasz oddech, wtedy także nasze emocje i odczuwanie świata (siebie i innych) staje się harmonijne. Doświadczamy więcej spokoju, życzliwości i wiary w siebie. 
Nasze myśli są natomiast drugim ważnym wyznacznikiem jakości naszego życia. Nasze emocje i myśli to bardzo zasadnicze siły kształtujące nasz wewnętrzny i zewnętrzny świat, wpływające na naszą rzeczywistość.
W praktyce tantrycznej uczymy się jednoczesnego doświadczania tych dwóch sił. Ćwiczymy się regularnie w doznawaniu jedności powtarzanej myśli i swojego oddechu - jednocześnie świadomie powtarzamy jakąś myśl i w tym czasie śledzimy oddech. Po pewnym czasie zaczynamy rozumieć w jaki sposób nasze myśli i nasze emocje kształtują nasze życie.
Przykładem może być tu wykonywanie przez jakiś czas śledzenia swojego oddechu, w którym wyobrażamy sobie, że wdychane i wydychane powietrze ma kolor świetliście zielony. Śledzenie oddechu reprezentuje tutaj właśnie odczuwanie swojej energii i stanu emocji, zaś wyobrażanie sobie wyobraźnia zieleni - wyraża działanie naszego umysłu (naturę naszych myśli). Oddychamy przez pewien czas będąc otwarci na jednoczesne odczuwanie umysłu i energii - wyobrażanie sobie zieleni i odczuwanie oddechu jest jednoczesne - tak, jakby stawały się one jednym.

 

Tantra oferuje nam pomocne metody poszerzające naszą świadomość w wielu aspektach naszego życia. Jednym z takich obszarów psychiki, gdzie jej metody mogą być pomocne, jest nasza seksualność
W podejściu tatrycznym traktuje się seksualność jako siłę funkcjonującą pomiędzy ciałem fizycznym a duchowością, siłę mogącą rozwijać naszą świadomość.
Aktywność seksualna w ujęciu tantrycznym nie służy zasadniczo rozładowaniu napięcia seksualnego, ale budowaniu głębokiej, wielopoziomowej więzi między partnerami, uzdrawianiu psychiki i ciała i doznawaniu wyższych poziomów świadomości.
Uwaga dwojga partnerów skupiona jest tu zasadniczo na wzajemnym kontakcie, na byciu świadomym własnej energii psychicznej, jak i na oddechu i poszerzonej świadomości ciała.

Po pewnym czasie praktykowania seksu tantrycznego mężczyzna uczy się doznawania długotrwałego orgazmu bez ejakulacji (emisji nasienia), a kobieta może doznawać orgazmu wielokrotnego. Osnową takiego podejścia jest wzajemna głęboka więź psychiczna i duchowa partnerów, a sama sfera seksualności wyniesiona jest ponad doznania czysto fizyczne, co właśnie pogłębia intensywność doznań także fizycznych.

 

Tantra może zatem pomóc współczesnemu człowiekowi odnaleźć integrację wszystkich poziomów jego wnętrza, może pomóc znaleźć równowagę pomiędzy ciałem, emocjami, umysłem i duchem. 
Źródłem tej wiedzy i praktycznych metod są starożytne Indie i Tybet. 
Kiedy jednak oddzielimy tantryczną jogę od wszystkich tajemniczo brzmiących nazw, to pozostaną nam bardzo przejrzyste zasady praktycznego postępowania 
- ścieżka, w której doznanie przyjemności nie jest oddzielone od duchowego aspektu rzeczywistości - Przyjemność i Duch są jednym, Rozkosz/Błogość i Pustka są nieoddzielne. 

 

  
 Strona Główna  | Zdrowie psychiczne  | Zdrowie fizyczne  | Religia i duchowość  | medytacja Zen  | Dzogczen  | Tantra  | Seksualność

Kursy  Uzdrawianie Qi | Qi Gong | Glosariusz  | Biblioteka  | Linki - Katalog Stron  | Kontakt

 
Góra Strony