Relaksacja ciała - pulsacja 


Technika relaksacji ciała poprzez pulsację jest uniwersalnym ćwiczeniem pomagającym nam lepiej odczuć swoje ciało, nawiązać z nim lepszy kontakt i rozluźnić zarówno te najbardziej widoczne, jak i głębiej ukryte napięcia.

Mechanizm działania tego ćwiczenia jest wieloraki:
- przeżycia emocjonalne i stresy wpływają na nieświadome napięcia w naszym organizmie. 
Napięcia fizyczne i emocjonalne są nawzajem od siebie zależne:
negatywne przeżycia i stresy wpływają na zaciskanie się mięśni motorycznych, jak również na przykurcze i napięcia w układzie wegetatywnym (w poszczególnych organach i układach somatycznych). 

Związek ten działa w dwie strony: 
1) negatywne emocje i długotrwały stres powodują przykurcze w mięśniach i narządach
2) z powodu świadomych i nieświadomych napięć w układzie mięśniowym i w poszczególnych tkankach i układach (układ trawienny, układ krążenia, układ oddechowy itd.) nasze samopoczucie, zdolność skupienia i nawiązywania dobrych relacji z innymi - znacznie osłabiają się.Ponieważ
równomierna, naturalna i swobodna pulsacja zmniejsza owe świadome i nieświadome napięcia i przykurcze - ćwiczenie to działa relaksująco, terapeutycznie i leczniczo.

Równomierny pulsacyjny ruch rozgrzewa ciało eliminując jego usztywnienie, poprawia czucie w naszych mięśniach i zapobiega zakłóceniom w krążeniu krwi.
Ćwiczenie wpływa bardzo istotnie zarówno na układ krążenia, jak i na pozostałe płyny ustrojowe - na krążenie limfy, jak również na wodę zawartą w każdej poszczególnej komórce.


N
apięcia emocjonalne i fizyczne wywołują m.in. zakłóconą polaryzację cząsteczek wody w naszych komórkach. Pulsujący ruch (zwłaszcza z częstotliwością 2 razy na sekundę, która harmonizuje z polem magnetycznym ziemi) wywołuję rozbicie zakłóconych ładunków elektrycznych w naszym ciele i powrót energetyki komórkowej do stanu naturalnego i prawidłowego. 

Dlatego po wykonaniu takiej pulsacji przez 5-7 minut, czujemy bardzo wyraźny komfort fizyczny i głębokie odprężenie psychiczne. Ważne zjawiska, które tu zachodzą to:
przywrócenie pełnego i naturalnego czucia swojego ciała fizycznego, 
przywrócenie elastyczności mięśni, 
poprawa krążenia płynów ustrojowych,
stopniowe pojawienie się odczucia komfortu emocjonalnego, 
zmniejszenie napięć wywołanych stresem, lękami i negatywnymi emocjami, 
zwiększające się odczucie spokoju i pozytywnego nastawienia do rzeczywistości.

Jak łatwo zauważyć - stresy i napięcia psychiczne powodują zazwyczaj zaburzenie relacji ze swoim ciałem - pod wpływem stresu ciało staje się mniej elastyczne, a także zawęża się świadomość czucia naszego ciała fizycznego. 
Osłabia się zdolność do pełnego odczuwania poszczególnych grup mięśni. 


Swobodna, niewymuszona i zrelaksowana pulsacja przywraca pełne czucie ciała. 

Działanie tej metody koresponduje w pełni ze stanowiskiem współczesnej psychologii (zwłaszcza w psychosomatyce i bioenergetyce), gdzie podkreśla się zależność pomiędzy emocjami a stanem napięcia mięśni.

 

Darmowy mailowy kurs relaksacji